Od 1 września 2021 roku, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, w Urzędzie Gminy Tarnów został zatrudniony Ekodoradca. Porady cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Do zadań Ekodoradcy należą:
•    doradztwo dla mieszkańców w zakresie technologii OZE, źródeł ogrzewania, programów dofinansowania i wymagań uchwały antysmogowej,
•    prowadzenie edukacji ekologicznej na poziomie lokalnym w zakresie ochrony powietrza,
•    obsługa programu Czyste Powietrze, inicjowanie i obsługa inwestycji w zakresie programu Stop Smog.

O szczegóły można pytać w Punkcie Obsługi Programu Czyste Powietrze Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 w Tarnowie parter pokój 5 (za dziennikiem podawczym),  tel. 14 688 01 24. {Play}