„Ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa przynosi szkodę” - konferencja z zakresu edukacji prawnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej. Odbyła się ona w ramach projektu „Prawo dla uczniów w multimediach”. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego „Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa".Przytoczoną powyżej sentencją rozpoczęło się spotkanie młodzieży klas siódmych i ósmej z sędzią Beatą Kuleszą-Flasińską, która poprowadziła wyjątkową konferencję z zakresu edukacji prawnej pod hasłem: „Edukacja prawna dla każdego”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca, które realizuje projekt Prawo i ja – edukacja międzypokoleniowa.

Stowarzyszenie założyło Mobilną Akademię Prawa dla Dzieci i Młodzieży ZIARNO, w ramach której w małopolskich placówkach odbywają się warsztaty z zakresu edukacji prawnej. -Pomysłodawcą wprowadzenia edukacji prawnej na małopolski rynek edukacyjny jest prezes stowarzyszenia Podaruj Dzieciom Promyk Słońca – Katarzyna Macoń, którą gościliśmy na konferencji – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej Nr2 w Woli Rzędzińskiej, Mariusz Widawski.

Sędzia Beata Kulesza-Flasińska w bardzo przystępny i niezwykle interesujący sposób wprowadziła uczniów w tajemniczy język prawniczy, poruszyła tematykę praw i obowiązków, jakie ciążą na osobach małoletnich i niepełnoletnich, uczuliła uczniów na zagrożenia, które czyhają na nich w życiu codziennym i w świecie wirtualnym oraz w bardzo obrazowy sposób przekazała informację o sposobie przesłuchiwania nieletnich świadków w sądzie.
Jednym z elementów spotkania była symulacja rozprawy sądowej, podczas której uczniowie mieli możliwość wcielenia się w rolę prokuratora, adwokata, obrońcy posiłkowego czy radcy prawnego. Nie zabrakło również oskarżonego. Rozprawa toczyła się w obecności zgromadzonej na sali publiczności, a każdy jej element był szczegółowo omawiany i objaśniany przez Panią Sędzię. Tok rozprawy ustalany był ad hoc i determinowany odpowiedziami, których udzielał oskarżony. -Było to bardzo ciekawe doświadczenie dla wszystkich uczestników konferencji – dodaje dyrektor. {Play}

fot: Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca