Co roku w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jodłówce-Wałkach odbywają się uroczyste obchody Gminnego Dnia Edukacji Narodowej, tak też było obecnie - 14 października.  Przedstawiciele samorządu gminy Tarnów z wójtem Grzegorzem Koziołem na czele, dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy gminnych placówek oświatowych, radni, sołtysi, probosz miejscowej parafii ks. Henryk Słąba  oraz zaproszeni goście spotkali się w tym wyjątkowym dniu dla wszystkich pedagogów, by podziękować im za codzienną pracę na rzecz kształcenia nowego pokolenia.

Życzenia oraz słowa podziękowań złożył dyrektorom i nauczycielom gminnych placówek oświatowych wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.  W swym przemówieniu podkreślał to, że siłą gminy Tarnów są także pracujący w niej nauczyciele, ich zaangażowanie i motywacja w kształcenie dzieci i młodzieży jest powodem do dumy. Następnie wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, oddział w Tarnowie, Ewa Sojat w swojej wypowiedzi życzyła nie tylko nauczycielom, lecz także dzieciom, by  szkoła zawsze kojarzyła się im ciepło, bezpiecznie, by myśleli o niej w kategoriach "nasz dom". Słowa podziękowań skierowała również do włodarza gminy, podkreślała wysoki standard, bardzo dobrą jakość i wyposażenie gminnych placówek oświatowych.  Natomiast adres okolicznościowy w imieniu Starosty Tarnowskiego odczytała Krystyna Dudoń – radna powiatowa i dyrektor Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jodłówce-Wałkach.

Co roku podczas Gminnego Dnia Edukacji Narodowej wójt gminy Tarnów przyznaje również nagrody nauczycielom i pracownikom oświaty, którzy w ostatnim roku szkolnym szczególnie zasłużyli na uznanie. W ten sposób włodarz gminy chce podkreślić ich poświęcenie, zaangażowanie i trud wkładany w nauczanie dzieci i młodzieży.  Podczas wydarzenia także dyrektorzy niepublicznych placówek oświatowych z terenu gminy Tarnów nagradzają swoich pracowników. W tym roku łącznie zostało wyróżnionych blisko 50 nauczycieli.

Specjalne, muzyczne podziękowania, w imieniu uczniów złożyły dzieci ze szkolnego chóru „Kantata” oraz przedszkolnego zespołu "Półnutki" z Jodłówki-Wałek. Wykonywany przez nich montaż słowno-muzyczny stanowił piękny wyraz wdzięczności skierowany do nauczycieli.

Nagroda Wójta Gminy Tarnów:
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej – Katarzyna Gawron
Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej – Renata Matyja
Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej – Barbara Hajdo, Mariusz Więckowski
Publiczna Szkoła Podstwowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej – Marta Nowak, Anna Michalik
Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Zgłobicach – Katarzyna Cygan, Krystyna Tadel
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej – Małgorzata Mytnik
Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu – Mieczysława Seruś, Iwona Orczyk
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich – Agnieszka Stępień, Estera Salamon

Nagroda Dyrektora Szkoły:
Niepubliczna Szkoła i Niepubliczne Przedszkole w Koszycach Małych – Józefa Kurek, Kinga Wołoszyn
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach – Urszula Babiarska, Elżbieta Biel, Katarzyna Cyza, Ewa Stelmach, Łukasz Prendota, Monika Kawa, Justyna Olszówka-Gut, Anna Boruch, Krystyna Ostręga, Monika Zaucha
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Błoniu – Dominika Ostręga, Katarzyna Sikorska, Joanna Ojczyk, Aneta Tomasik, Renata Oleksyk
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce – Anna Górska, Katarzyna Łabno, Teresa Kozaczka, Martyna Markiewicz, Aneta Młyniec, Agnieszka Orszula, ks. Piotr Paciorek, Katarzyna Rygiel, Joanna Siuda, Karolina Słabosz, Elżbieta Sperka-Jarosz, Agata Pyrda
Szkoła im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie – Katarzyna Proszowska
Niepubliczne Przedszkole “Pod Kasztanami” – Joanna Bochenek, Halina Molek {Play}

Katarzyna Gawron - Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej

Katarzyna Gawron - Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej

Renata Matyja - Szkoła Podstawowa im. KEN w Zbylitowskiej Górze

Renata Matyja - Szkoła Podstawowa im. KEN w Zbylitowskiej Górze

Barbara Hajdo - Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej

Barbara Hajdo - Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej

Mariusz Więckowski - Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej

Mariusz Więckowski - Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej

Marta Nowak - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

Marta Nowak - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

Anna Michalik - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

Anna Michalik - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

Katarzyna Cygan - Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.K.Baczyńskiego w Zgłobicach

Katarzyna Cygan - Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.K.Baczyńskiego w Zgłobicach

Krystyna Tadel - Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.K.Baczyńskiego w Zgłobicach

Krystyna Tadel - Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.K.Baczyńskiego w Zgłobicach

Małgorzata Mytnik - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej

Małgorzata Mytnik - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej

Mieczysława Seruś - Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu

Mieczysława Seruś - Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu

Iwona Orczyk - Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu

Iwona Orczyk - Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu

Agnieszka Stępień - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich

Agnieszka Stępień - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich

Estera Salamon - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich

Estera Salamon - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich

Patrycja Ogar - Przedszkole Kraina Marzeń w Zgłobicach

Zofia Wolak - Przedszkole Kraina Marzeń w Zgłobicach

Patrycja Patyk - Przedszkole Kraina Marzeń w Zgłobicach

Bernadeta Karaś - Przedszkole Kraina Marzeń w Zgłobicach

Józefa Kurek - Niepubliczna Szkoła i Niepubliczne Przedszkole w Koszycach Małych

Kinga Wołoszyn - Niepubliczna Szkoła i Niepubliczne Przedszkole w Koszycach Małych

Urszula Babiarska - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach

Elżbieta Biel - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach

Katarzyna Cyza -Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach

Ewa Stelmach - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach

Łukasz Prendota - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach

Monika Kawa - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach

Anna Boruch - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach

Krystyna Ostręga - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach

Monika Zaucha - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach

Dominika Ostręga - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błoniu

Katarzyna Sikorska - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Błoniu

Joanna Ojczyk - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Błoniu

Aneta Tomasik - NIepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Błoniu

Renata Oleksyk - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Błoniu

Anna Górska - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce

Katarzyna Łabno - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce

Teresa Kozaczka - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce

Martyna Markiewicz - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce

Aneta Młyniec - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce

Agnieszka Orszula - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce

ks. Piotr Paciorek - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce

Katarzyna Rygiel - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce

Joanna Siuda - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce

Karolina Słabosz - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce

Elżbieta Sperka-Jarosz - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce

Agata Pyrda - Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce

Joanna Bochenek - Niepubliczne Przedszkole Pod Kasztanami w Zbylitowskiej Górze

Halina Molek - Niepubliczne Przedszkole Pod Kasztanami w Zbylitowskiej Górze