Promesę na dofinansowanie w takiej wysokości w ramach programu Cyfrowa Gmina z rąk sekretarza stanu, pełnomocnika Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa, Janusza Cieszyńskiego odebrał wójt Grzegorz Kozioł. Pieniądze będą przeznaczone na wprowadzenie kolejnych rozwiązań informatycznych, ułatwiających mieszkańcom załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Tarnów, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, instytucjach kultury, oświaty czy Straży Gminnej.

- Otrzymaliśmy dotację w znacznej wysokości. Dziękując za nią deklaruję, że będzie ona dobrze wykorzystana – mówi Grzegorz Kozioł.

- Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Dzięki programowi Cyfrowa Gmina chcemy odpowiedzieć na ten problem – mówi minister Janusz Cieszyński. -Dziękuję za spotkanie w Tarnowie, którego inicjatorem była poseł Anna Pieczarka. Dziękuję za znakomitą frekwencję i zainteresowanie naszym programem – dodał.

Uroczystość odbyła się w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. {Play}