Październik jest miesiącem seniorów, dlatego też 20 października seniorzy z gminy Tarnów świętowali Gminny Dzień Seniora. W tym roku wyjątkowo, bo po rocznej przerwie spowodowanej pandemią i w nieco innych okolicznościach, gdyż nie jak zazwyczaj w Koszycach Wielkich, a w przepięknej Stodole – Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Wspólne spotkanie, rozmowy w gronie tych najbliższych sąsiadów i znajomych, koleżanek i kolegów z Klubu były możliwe dzięki temu, iż zdecydowana większość seniorów jest zaszczepiona, a tym samym poczucie bezpieczeństwa i wzajemnej odpowiedzialności znacznie wyższe. Było więc uroczyście i wzruszająco, w atmosferze życzliwości i wzajemnego szacunku, a wszystko po to, by najstarsi mieszańcy naszej gminy mogli poczuć się wyjątkowo, by mieli świadomość, jak wiele im zawdzięczamy i jak ważną tworzą społeczność.

Gminny Dzień Seniora rozpoczął się aktywnie, gdyż pierwszym punktem wyjazdu było zwiedzanie Parku Zdrojowego w Ciężkowicach. Spacer po nowym obiekcie uzdrowiskowym nie tylko miał właściwości zdrowotne, lecz także historyczne, gdyż przewodnicy opowiedzieli uczestnikom wycieczki o genezie powstania tego miejsca, o środowisku i przyrodzie okolicy. Następnie w Centrum Paderewskiego specjalnie dla seniorów z gminy Tarnów odbył się koncert muzyki poważnej „Paderewskiemu hołd muzyką”, a w nim najpiękniejsze utwory Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Niewiadomskiego, Ludomira Różyckiego i innych znakomitych kompozytorów. Muzykę, życie i twórczość patrona tego miejsca, czyli Ignacego Jana Paderewskiego przedstawiła publiczności Regina Gowarzewska. Natomiast całą uroczystość poprowadziła Anna Pieczarka, poseł na Sejm RP.

Ze sceny popłynęły również słowa podziękowań, podkreślenie tego, co seniorzy mają w sobie najcenniejszego – dobroci, życzliwości i ciepłego otwartego serca, o którym  mówił wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Podziękowania skierowano także do gospodarzy tego miejsca – burmistrza Ciężkowic Stanisława Kuropatwy za bezpłatne oprowadzenie po Parku Zdrojowym oraz Łukasza Gaja – dyrektora Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej za przepiękny koncert muzyki poważnej i gościnę w Centrum. Była to także okazja do przedstawienia koordynatora ds. seniorów Eugeniusza Wojtarowicza, który przejął pełnienie tej funkcji po Marii Ostrowskiej, jednak – jak sam podkreślał –  wieloletnia działalność i zaangażowanie w sprawy wszystkich seniorów Pani Marii będzie dla niego wzorem do naśladowania.

Następnie o tym, co działo się w ostatnich dwóch latach w Klubach Seniora, o trudach w pandemii, o zrealizowanych inicjatywach i tych, które dopiero przed nimi, o spotkaniach, współpracach i najbliższych planach opowiedziały prezeski lub przedstawicielki każdego Klubu Seniora z gminy Tarnów. Wystąpienia zakończył wzruszający, wymowny i nabierający nowego, symbolicznego znaczenia wiersz śp. Zofii Łach, który odczytała Krystyna Więcław – prezes Klubu Seniora w Zbylitowskiej Górze.

Po godzinnym koncercie muzyki poważnej – prawdziwej uczcie dla ducha, przyszedł czas na poczęstunek i wspólne śpiewy z uwielbianym przez seniorów Krzysztofem Judaszem, który przygrywał publiczności na akordeonie. Jeśli święto, a było to wielkie święto wszystkich seniorów, nie mogło zabraknąć upominków przygotowanych przez Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Ręcznie szyte torby i ostatnie wydane tomiki poezji napisane przez śp. Zofię Łach – prezes Klubu Seniora w Tarnowcu otrzymali wszyscy uczestnicy wyjazdu.

Samorząd Gminy Tarnów oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów wszystkim Seniorom składa raz jeszcze najlepsze życzenia z okazji ich święta, wielu lat w zdrowiu, pomyślności i niegasnącej energii do realizowania wszelkich planów! {Play}