Gmina Tarnów otrzymała blisko 10 milionów złotych na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych! Zadania zatwierdzone przez Kancelarię Rady Ministrów dotyczą zarówno infrastruktury turystycznej, jak i budowy i modernizacji dróg gminnych. - Dotarły do nas znakomite informacje. W miejscowościach na terenie naszej gminy będą prowadzone duże inwestycje. To naprawdę ogrom zadań. Bardzo się cieszymy, że nasze wnioski zyskały akceptację. Widzimy, że Polski Ład działa, za co dziękujemy Panu Premierowi – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Zatwierdzono inwestycje:

1. Modernizacja zabytkowego budynku dworu wraz z zagospodarowaniem terenu na Centrum Historii Sztuki w Koszycach Małych.
2. Budowa centrum wsi wraz z budową tężni solankowej w Tarnowcu
3. Rozbudowa centrum wsi wraz z budową tężni solankowej w Koszycach Wielkich.

Za pieniądze z tego samego źródła realizowane będą także remonty dróg gminnych w miejscowościach:

1. Zgłobice (remont ulicy Bocznej).
2. Zgłobice (remont i modernizacja drogi bocznej od Zgłobickiej).
3. Tarnowiec (remont ulicy Ogrodniczej).
4. Tarnowiec (remont drogi gminnej obok Kościoła).
5. Wola Rzędzińska (remont drogi łączącej Wolę Rzędzińską z miejscowością Jodłówka – Wałki od drogi powiatowej do Zaczarnia).
6. Wola Rzędzińska (budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1371K).
7. Łękawka (remont i modernizacja drogi gminnej „Ostra Góra”).
8. Koszyce Wielkie (remonty ulicy Stachury).
9. Koszyce Wielkie (remont ulicy Kędronia).
10. Poręba Radlna (budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977).

Informację o wysokości dofinansowania dla poszczególnych miejscowości regionu tarnowskiego, w obecności wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, przekazano podczas spotkania w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. Uczestniczyła w nim poseł Anna Pieczarka.

Dodajmy, że samorząd gminny złożył ponadto wnioski na dofinansowanie nawierzchni w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Zgłobicach:

1. ulicy Sosnowej
2. tzw. Zdebówka (trasy łączącej Tarnowiec z Zawadą). {Play}