Analizy finansowe wskazują, że niestety nie wszyscy mieszkańcy gminy Tarnów uiszczają opłaty w zakresie gospodarki komunalnej. To nieuczciwe wobec tych, którzy za śmieci płacą na bieżąco. Zaległości tego rodzaju powodują, że system finansowy się nie bilansuje. Niestety, pomimo telefonicznych ponagleń, pisemnych próśb i upomnień czy wystawionych tytułów wykonawczych, ich kwota rośnie. Obecnie zaległości w zakresie opłaty za śmieci posiada w sumie kilkuset mieszkańców. Wynoszą już ponad pół miliona złotych.

-Dziękujemy tym, którzy rzetelnie wypełniają ten obowiązek. Rozumiemy też, że niektórzy mogli po prostu o nim zapomnieć. Jednak wobec osób, które, mimo próśb z naszej strony, nie płacą za śmieci, mamy obowiązek egzekwowania należności. Dlatego mieszkańcy naszej gminy, którzy na bieżąco nie uiszczają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą się wkrótce spodziewać zajęcia wierzytelności  przez Urząd Skarbowy. Jesteśmy zmuszeni do zastosowania rozwiązania, w którym uprawiona do tego, zewnętrzna instytucja, egzekwuje należności. Mamy obowiązek rekompensaty straty, przez którą finanse gminy się nie bilansują - mówi skarbnik Łukasz Woskowicz.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek terminowego uiszczania zadeklarowanych opłat za śmieci. Obowiązujący termin płatności to ostatni dzień każdego miesiąca. W Urzędzie Gminy Tarnów można to zrobić bezpośrednio w kasach (parter Urzędu) lub przelewem na indywidualne konto bankowe. Jego numer widnieje w informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - Niestety są i tacy, którzy płacą po terminie. Prosimy, aby opłat dokonywać w wyznaczonym czasie i dostosować się do obowiązujących zasad. Nie może być tak, że jedni uczciwie podchodzą do sprawy kosztem pozostałych – dodaje skarbnik.

Trzeba też pamiętać, że z chwilą sprzedaży nieruchomości należy złożyć tzw. deklarację „O”, a następni właściciele zobowiązani są do zgłoszenia liczby domowników, złożenia deklaracji śmieciowej i rozpoczęcia płacenia na nowych zasadach. To także jeden z powodów odnotowywanych zaległości w opłatach. {Play}