Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego informuje, że Prezes Rady Ministrów wprowadził od dnia 5 grudnia 2021 r. od godz.23:59 do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 23:59 pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP. Ma on charakter prewencyjny i jest związany z rozpoczynającym się w Katowicach Szczytem Cyfrowym ONZ.

Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie i działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Wydarzenie odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i nosi hasło „Internet United” (zjednoczony internet). {Play}