Nowy średni wóz ratowniczo – gaśniczy dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Koszyce Małe został uroczyście powitany i będzie służył strażakom ochotnikom. Wjazd samochodu miał niezwykle uroczysty charakter – najpierw cała kolumna pojazdów pożarniczych jednostek OSP z terenu gminy Tarnów zgromadziła się pod remizą w Zgłobicach, skąd w przejeździe udała się przez Koszyce Małe w stronę remizy, gdzie przy widowiskowych fajerwerkach, z symbolicznym oblaniem szampanem i okolicznościowym tortem cieszyła się z nowego nabytku. Pojazd został poświęcony przez proboszcza ks. Bogusława Pociaska, w asyście wikariusza ks. Dariusza Motyki, który jest czynnym strażakiem ochotnikiem.

-Strażacki tabor sukcesywnie się poprawia. Zakup ten pozwoli jeszcze skuteczniej czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców, wpłynie też na lepszą mobilność naszych ochotników. Jest to szczególnie ważne teraz, kiedy jednostki OSP mają coraz więcej zadań – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

W spotkaniu w Koszycach Małych, prócz władz gminy Tarnów, udział wzięli m.in. poseł RP Anna Pieczarka, członek zarządu powiatu tarnowskiego Tomasz Stelmach, strażacy z wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Tarnów, mieszkańcy oraz przedstawiciele samorządów. -Cieszy fakt, że kolejna jednostka strażacka w naszej gminie ma nowoczesny samochód, co bezpośrednio wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Słowa podziękowania należą się przede wszystkim poseł Annie Pieczarce, która mocno wspierała pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania  na zakup wozu, wszystkim instytucjom, które pomogły nam finansowo, władzom gminy za dotrzymanie słowa oraz samym strażakom z Koszyc Małych za determinację w zakresie pozyskiwania środków własnych na ten cel – mówi prezes gminnych OSP Katarzyna Biel.

-Można powiedzieć, że spełniło się nasze marzenie. Jestem po prostu szczęśliwy. To nowoczesny, wielofunkcyjny samochód przeznaczony do akcji ratowniczo-gaśniczych, usuwania skutków wypadków czy klęsk żywiołowych. Mamy w garażu motoryzacyjny XXI wiek – mówi prezes OSP Koszyce Małe, Zbigniew Gniewek.

Samochód kosztował ok. 900 tys zł. Środki na jego zakup pochodzą m.in. z budżetu gminy Tarnów, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, powiatu tarnowskiego oraz ze środków własnych OSP Koszyce Małe.

Warto dodać, że strażacy zgromadzili prawie 32 tys zł, które uzyskali z darowizn od mieszkańców, zbiórek złomu oraz w ramach zbiórki internetowej. {Play}

Zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego