W ramach pozyskanego rządowego dofinansowania do szkół w gminie Tarnów trafi ok. 40 laptopów - to wsparcie na wypadek konieczności zdalnego nauczania w edukacji i przedłużenie realizowanych w ostatnim roku II edycji projektu #Zdalna szkoła. Jak informowaliśmy, z programu Cyfrowa Gmina, samorząd otrzymał 800 tys. zł.

Ze względu na fakt, że ok. 30 procent z pozyskanego dofinansowania musi być przeznaczone na inwestycje związane z podniesieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego w samym Urzędzie Gminy Tarnów oraz obligatoryjny audyt cyberbezpieczeństwa, zakupiony zostanie system ochrony sieci typu UTM, system zarządzania uprawnieniami Active Directory w sieci lokalnej oraz system kontroli przetwarzania informacji.

Będą też wymienione stacje robocze w urzędzie i w jednostkach podległych (m.in. Centrum Kultury i Bibliotek, Straż Gminna, GOPS), system do tworzenia kopii zapasowych oraz wprowadzone zostaną zabezpieczenia techniczne w zakresie dostępu do serwerowni.

Cyfrowa gmina to także szkolenia z zakresu ochrony danych i cyberbezpieczeństwa dla urzędników. Zrealizowany zostanie elektroniczny obieg dokumentów, który pozwoli efektywniej nimi zarządzać i spełnić nowe wymagania wynikające m.in. z coraz większej liczby korespondencji elektronicznej kierowanej do urzędu przez tzw.  ePUAP.

Celem projektu jest podniesienie świadomości z zakresu bezpieczeństwa w sieci i przygotowanie urzędów na zmiany. Mowa m.in. o systemie e-doręczeń, które w najbliższych latach będą wprowadzane w całym kraju. {Play}