Gmina Tarnów zawarła nową umowę z firmą „Michalus” na obsługę gminnych linii komunikacji publicznej. Podpisane po zakończeniu procesu negocjacyjnego porozumienie z przewoźnikiem obowiązywać będzie przez dwa lata. Wykonawca zadeklarował sukcesywną modernizację taboru i standardu świadczonych usług.

Do negocjacji przystąpił wyłącznie jeden wykonawca, obecnie obsługujący gminną komunikację publiczną. Firma „Michalus” jako warunek dalszego świadczenia tego rodzaju usług na terenie gminy Tarnów postawiła w negocjacjach wzrost rocznej dopłaty przez samorząd o około milion złotych – z 2,8 mln zł na 3,9 mln zł.

W ofercie operator przedstawił dwa warianty cenowe. W pierwszym – z zawartą stawką podstawową uwzględniającą zaproponowany wzrost cen biletów jednorazowych i miesięcznych, lecz rekompensujący niższą cenę jednego wozokilometra. W drugim wariancie – utrzymanie obowiązujących cen biletów i wyższą stawkę wozokilometra. Ze względu na zaplanowane zadania inwestycyjne oraz wzrastające wydatki bieżące, radni gminni na ostatniej sesji zdecydowali o korekcie cen biletów, które od wielu lat pozostawały na niezmienionym poziomie. Dzięki temu samorząd zapłaci operatorowi o około 1,2 mln zł mniej i będzie mógł realizować swoją bieżącą działalność. Normalny bilet wzrośnie z 3,2 zł do 3,6 zł, ulgowy z 1,6 zł na 1,8 zł, a bilet do 4 przystanków z 2 zł do 2,4 zł i z 1 zł do 1,2 zł. Wzrosną ceny biletów okresowych. Informacje szczegółowe na ten temat znajdują się na stronie internetowej gminy Tarnów, w zakładce Gminna Komunikacja Publiczna (po prawej stronie).

Na zmianę cen biletów mają wpływ jeszcze inne czynniki. Pandemia koronawirusa sprawiła bowiem, że początkowo stosunkowo niewiele osób jeździło autobusami gminnej komunikacji. Wpływy z biletów były więc znacznie mniejsze od zakładanych. Bardzo istotny jest również znaczny wzrost kosztów paliwa (o około 40 procent w ciągu ostatniego roku), energii czy kosztów pracy.

Przypominamy, że w zakresie usług przewozowych na terenie gminy Tarnów obowiązuje szereg ulg – m.in. darmowe przejazdy dla seniorów powyżej 70. roku życia, ulgowe bilety dla młodzieży szkolnej, bezpłatnie po terenie gminy mogą także jeździć dzieci ze szkół podstawowych.

Miasto nie złożyło formalnej oferty negocjacyjnej w oparciu o ogłoszenie o zamiarze zawarcia bezpośredniej umowy na świadczenie usługi. Złożyło natomiast propozycję rozszerzenia porozumienia obowiązującego w Białej (obsługiwanej przez miejskiego przewoźnika) o realizację usługi na terenie całej gminy za kwotę ponad 6 mln zł. {Play}