Pomieszczenia przy remizie OSP, już po remoncie. Był on możliwy dzięki znacznemu dofinansowaniu resortu kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Samorząd gminy Tarnów otrzymał na ten cel ok. 120 tys, zł, a całość kosztowała 200 tys. Resztę pokryły środki z budżetu. -Ważne miejsce dla społeczności lokalnej prezentuje się okazale. To takie centrum życia społecznego i kulturalnego w najmniejszej miejscowości naszej gminy, gdzie odbywają się spotkania dla mieszkańców w różnym wieku – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

-Jest naprawdę super, dla mnie na szóstkę z plusem! To bardzo potrzebne miejsce, to tam spotykają się m.in. panie z Koła Gospodyń Wiejskich, członkowie Klubu Seniora, ale też odbywają się zebrania wiejskie, spotkania strażackie, a nawet rodzinne. Niebawem znów zacznie żyć, wszystko jest nowe i piękne – cieszy się sołtys, Stefan Kolak.

-Przychodzą i duzi i mali. To miłe, że także najmniejsza miejscowość w gminie Tarnów dostała pieniądze od samego ministra! To zapewne zasługa Pani poseł Anny Pieczarki, której za to bardzo dziękujemy - dodaje prezes miejscowego Klubu Seniora, Zofia Radzik.

Przebudowa pomieszczeń w budynku komunalnym w Białej miała spory zakres. Zmodernizowano korytarze, schody, sanitariaty i kuchnię, które dostosowano także do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymieniono posadzki, stolarkę okienną i ogrzewanie. -Przebudowane zostały ponadto instalacje elektryczne i wodno – kanalizacyjne oraz zamontowano klimatyzator – wylicza Iwona Fira – Rolewicz z Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Tarnów.

Prace trwały kilka miesięcy. Dodajmy, że na wsparcie modernizacji pomieszczeń w remizie OSP w Białej, przeszło 10 tys. zł., zabezpieczyła także Rada Sołecka. {Play}