Obiekt sportowy w tej miejscowości gminy Tarnów prezentuje się okazale i wygląda bardzo profesjonalnie. Nowoczesne ogrodzenie boiska wraz z bramą wjazdową oraz furtkami jest już gotowe. - Po dawnym obiekcie zostały już tylko wspomnienia, teraz mamy taki, którym się można pochwalić. Widać go z ulicy i jest dumą miejscowości. Czekaliśmy na to i się doczekaliśmy – mówi radny Mieczysław Kłósek.

Modernizacja była kontynuacją większego zadania, które w pierwszej kolejności polegało na odwodnieniu terenu i jego drenażu oraz budowie murawy. W przyszłości ma powstać jeszcze obiekt szatniowo – sanitarny dla sportowców oraz trybuny. Projekt jest już gotowy.

-Inwestujemy w sport, zależy nam na sporcie, na aktywności także, a może przede wszystkim, młodego pokolenia. Staramy się, aby w każdej miejscowości naszej gminy baza sportowa sukcesywnie się polepszała. Myślę, że to widać – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Warto dodać, że boisko w Jodłówce – Wałkach ogrodzono specjalnymi panelami o długości blisko 370 metrów i wysokości 2,20 m na cokole betonowym, a za bramkami przygotowano słupki do montażu tzw. piłko-chwytów o wysokości 8 metrów. – Obiekt nie tylko dobrze wygląda, ale i jest też bardzo funkcjonalny. To zmiana jakości w naszej aktywności sportowej – mówi prezes Klubu Sokół Jodłówka-Wałki Andrzej Drwal.

O inwestycję od lat zabiegał także radny Ryszard Cop, który w przeszłości pełnił również funkcję szefa miejscowego klubu sportowego. –To miejsce ogromnie ważne dla młodzieży, bardzo zależy mi, aby funkcjonowało na jak najwyższym poziomie – mówi radny.

Koszt inwestycji to blisko 160 tysięcy złotych. To w całości środki z budżetu gminy Tarnów. {Play}