Trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia procedury przyjmowania wniosków w sprawie tzw. dodatków specjalnych, które dostaną mniej zamożni mieszkańcy. Koordynacją programu świadczeń społecznych w gminie Tarnów zajmie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jego pracownicy przechodzą kierunkowe szkolenia. Szczegółowe informacje na temat przyjmowania wniosków będą dostępne niebawem.

W obliczu rosnących cen energii w całej Europie, zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej, kolejne rządy wprowadzają pakiety osłonowe dla obywateli. Polski rząd również reaguje w ten sposób – realizowany będzie specjalny program w ramach tarczy inflacyjnej. Dodatki otrzyma około 6,8 mln polskich gospodarstw domowych. Dostaną je mniej zamożni mieszkańcy.

Dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do końca marca, jeżeli wniosek będzie złożony do końca stycznia br. Wnioski złożone po tym terminie będą realizowane najpóźniej do 2 grudnia 2022 r. Pracownicy GOPS w Tarnowie będą się starać wypłacać środki na bieżąco.

Dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody - określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych - nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Świadczenie będzie przysługiwało za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego na rok, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł na rok dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń reguluje specjalna ustawa o dodatku osłonowym opublikowana już w Dzienniku Ustaw w dniu 3 stycznia 2022 r. Jest też wzór wniosku. {Play}