Od Nowego Roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie przejmować od gmin realizację tego rządowego programu. Na początek będzie przyjmował jedynie wnioski o nowe świadczenia. Zasiłki wypłacane obecnie przez samorządy będą kontynuowane do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja przyszłego, 2022 r. Dopiero po tym czasie przejmie je ZUS. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, który wypłaca świadczenie. Do ZUS należy się kierować od Nowego Roku, czyli od 1 stycznia 2022 r. tylko w przypadku wniosków o nowe świadczenia, czyli w przypadku nowo urodzonych dzieci.

Wnioski mogą Państwo składać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej.

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 500+ i RKO (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

  • dowodzie osobistym,
  • numerze PESEL dziecka,
  • numerze telefonu komórkowego,
  • adresie mailowym,
  • numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

Pomoc w sprawie 500+ i RKO otrzymają Państwo:

Ważne strony internetowe: