Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 13 wydanego w dniu 17.01.2022 r.

Nazwa biura

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr / 2

Obszar

Powiat tarnowski

Ważność (cz. urz.)

od: 2022-01-17 - godz. 11 : 54

do: 2022-01-17 - godz. 19: 00

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80 %

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 115 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Przejściowe burze

Uwagi

Podniesienie stopnia ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB

Łukasz Kiełt

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.