Blisko 730 tys. zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi dofinansowanie do inwestycji, która zostanie zrealizowana przy ul. Sosnowej w tej miejscowości gminy Tarnów. W delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie nastąpiło podpisanie umowy i przyznanie promesy.

-Oznacza to znaczną poprawę komfortu funkcjonowania w tym miejscu. Remont zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku. Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój. Dziękuję zwłaszcza poseł Annie Pieczarce, która mocno dba o sprawy regionu– mówi wójt, Grzegorz Kozioł, który odebrał promesę z rąk wicewojewody Ryszarda Pagacza.

Warto wspomnieć, że uzyskane przez gminę Tarnów dofinansowanie to aż 60% całej inwestycji, której koszt wyniesie blisko milion 210 tys. zł. Ulica Sosnowa w Zgłobicach zyska nie tylko nową nawierzchnię, ale i chodniki i pobocza, montowane będą także elementy bezpieczeństwa ruchu.

-Bardzo cieszy ciągły rozwój infrastruktury drogowej w gminie Tarnów, który jest dziś podstawą przemieszczania się i funkcjonowania mieszkańców. To nie tylko lepsza jakość, ale i bezpieczeństwo – dodaje Grzegorz Kozioł.

Jak informowaliśmy, inwestycja dotyczy blisko 520 metrów bieżących jezdni, prace obejmują także budowę dwóch, tzw. sięgaczy. To już kolejne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w gminie Tarnów. Ostatnio zrealizowane inwestycje dotyczyły remontu nawierzchni przy ulicach Skotnik i Zielnej w Zbylitowskiej Górze oraz w miejscowości Jodłówka – Wałki, jak również kontynuacji remontu drogi w Woli Rzędzińskiej. {Play}