W gminnych jednostkach OSP zakończyły się zebrania walne sprawozdawcze. Trwały one od stycznia do marca. Głównymi punktami były sprawozdania z działalności, analizy finansowe, komisji rewizyjnej, omówienie planu działalności i finansowego na bieżący rok oraz udzielenie Zarządowi absolutorium za rok sprawozdawczy. Strażacy zachęcają do wstępowania w ich szeregi i działalności na rzecz lokalnych społeczności. -Bycie strażakiem to wyróżnienie. To strażacy cieszą się największym zaufaniem społecznym, gotowi nieść różnoraką pomoc na każde wezwanie. Pamiętamy o tym i inwestujemy w ich bazy. Infrastruktura strażacka na terenie gminy Tarnów jest coraz lepsza. Na ręce zarządu - gminnej prezes OSP Katarzyny Biel oraz komendanta gminnego Daniela Gniewka, dziękuję ochotnikom za ich pracę, pomoc mieszkańcom oraz współpracę z samorządem – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.

Przypomnijmy, na terenie gminy Tarnów funkcjonuje 9 jednostek OSP: Biała, Jodłówka – Wałki, Łękawka, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Poręba Radlna, Wola Rzędzińska, Zbylitowska Góra, Zgłobice. Działa w nich blisko 400 strażaków, w tym 70 kobiet. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze liczą obecnie również 70 członków, są to zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego należą OSP Koszyce Małe, Wola Rzędzińska i Zgłobice.

Dane wskazują, że strażacy ochotnicy z terenu gminy Tarnów w minionym roku uczestniczyli w niemal 200 interwencjach – gaszeniu pożarów, ale i w wyjazdach do usuwania skutków warunków atmosferycznych, głównie wichur oraz usuwania plam oleju w jezdniach. To jednak jeszcze nie koniec. Ochotnicy zabezpieczali wydarzenia plenerowe (m.in. Dożynki Gminy Tarnów, pikniki czy festyny) przejeżdżający przez nasz teren ogólnopolski wyścig kolarski Tour de Pologne, zorganizowali próbne ewakuacje placówek oświatowych czy pogadanki prewencyjne. Odbyły się gminne zawody halowe, sportowo – pożarnicze dla MDP oraz organizowany przez OSP KSRG Zgłobice halowy turniej służb mundurowych w piłce nożnej.

Gmina Tarnów mocno wspiera strażaków ochotników. Wydatki na OSP w tegorocznym budżecie samorządu wynoszą blisko 570 tys. zł, w tym na utrzymanie tzw. gotowości bojowej. Wypłacany jest ekwiwalent pieniężny dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. To rekompensata za poświęcany własny czas, niesienie pomocy o każdej porze dnia i nocy bez względu na pogodę i warunki. Wynosi ona obecnie 20,00 zł za uczestnictwo w działaniach ratowniczych.

Można śmiało powiedzieć, że tylko w ostatnich latach oraz w najbliższym czasie wsparcie finansowe jednostek OSP z gminnego budżetu to ogółem ok. 10 mln zł. W ciągu minionych lat do najważniejszych inwestycji zaliczyć należy m.in. budowę  nowej remizy w Zgłobicach – funkcjonalnego, nowoczesnego na miarę XXI wieku obiektu i dofinansowanie do zakupu samochodu dla tej jednostki, wsparcie w zakresie zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego w Koszycach Małych i przebudowę tzw. otworów wjazdowych w tym miejscu, modernizację kuchni wraz z wyposażeniem oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych w Jodłówce – Wałkach, dofinansowanie do programu Mały strażak, czyli zakup sprzętu do udzielania pierwszej pomocy dla OSP Zgłobice, jak również budowę parkingu przy tej jednostce. W siedzibie OSP w Woli Rzędzińskiej wyremontowane zostały pomieszczenia dla seniorów. Powstający, zupełnie nowy obiekt OSP w Łękawce jest już w stanie surowym zamkniętym, a w Białej zmodernizowano pomieszczenia kuchenno – sanitarne. Dodajmy, że ta ostatnia jednostka strażacka, po zakupie pojazdu dla ochotników z Koszyc Małych, otrzymała ponadto samochód, który był wcześniej przez nich użytkowany.

W bieżącym roku z budżetu gminy zaplanowano ponadto m.in. wsparcie zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Porębie Radlnej (ponad 100 tys. zł), która świętuje obecnie jubileusz stulecia. Prowadzone będą również prace remontowe i estetyczne wokół remizy, kaplicy patrona strażaków - św. Floriana oraz postumentu słynnego, porębskiego rycerza. Obchody 100-lecia OSP w Porębie Radlnej odbędą się 29 maja. Kontynuowana będzie budowa nowej remizy OSP w Łękawce. {Play}