Odszedł człowiek mocno zasłużony dla miejscowości, z której pochodził i całej gminy Tarnów. Józef Stach – w przeszłości sołtys i radny gminny, zmarł w środę, 13 kwietnia br.

Józef Stach był znany lokalnej społeczności. Zostanie zapamiętany jako człowiek koleżeński, uczynny, zawsze skory do pomocy. Mocno przyczynił się do rozwoju Jodłówki – Wałek. Stał na czele Społecznego Komitetu Telefonizacji, był wiceszefem komitetu ds. Wodociągowania i Kanalizacji.

Józef Stach był sołtysem Jodłówki – Wałek w latach 1994 – 2004, radnym kadencji 2010 – 2014. Należał do Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców. Był czynnym strażakiem od najmłodszych lat.

Pogrzeb odbędzie się w Poniedziałek Wielkanocny. Msza św. pogrzebowa w kościele w Jodłówce – Wałkach rozpocznie się o godzinie 14.00. Po niej – uroczystości na miejscowym cmentarzu. {Play}