Pielgrzymka Seniorów z Gminy Tarnów Wielką Pętlą Bieszczadzką – pod tym hasłem w dniach 21-22 kwietnia najstarsi mieszkańcy gminy zwiedzali najciekawsze bieszczadzkie muzea i sanktuaria.

Pielgrzymkę rozpoczęto od modlitwy w  Sanktuarium św. Jana z Dukli - klasztor oo. Bernardynów, gdzie ojciec Zenon opowiedział zgromadzonym o Patronie Polski. Następnie, po tradycyjnym już bułkowym śniadaniu, przewodnicy przybliżyli zwiedzającym militaria, uzbrojenie oraz historię regionu, którą opisują wystawy w Muzeum Historycznym – Pałacu w Dukli – zespole pałacowo-parkowym ukształtowanym w latach 1764-1765. Natomiast w Komańczy –¬ wsi letniskowej spinającej Beskid Niski i Bieszczady – w Klasztorze Sióstr Nazaretanek o ks. Prymasie Tysiąclecia, kard. Stefanie Wyszyńskim, internowanym tam w latach 1955-1956, opowiedziała jedna z sióstr nazaretanek. Tam też seniorzy mogli zobaczyć Izbe Pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego, zanieść swe prośby i modlitwy.

Program pierwszego dnia wycieczki kończył przejazd Wielką Pętlą Bieszczadzką – jedną z najciekawszych i malowniczych tras turystycznych znajdujących się w polskiej części Bieszczadów. Na tej krajobrazowej trasie pracownicy Centrum Kultury przygotowali plenerową kolację, po której udano się już na zakwaterowanie.

Drugi dzień wyjazdu rozpoczęto od zwiedzania Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – skansenu, po którym oprowadzali seniorów przewodnicy. Muzeum prezentuje kulturę ludową pogranicza na obszarze pogórzy oraz wschodniej części polskich Karpat (Bieszczady, Beskid Niski). Są to tereny, które do lat czterdziestych zamieszkane były przez kilka grup etnograficznych. Jest to zarazem pierwsze i największe pod względem liczby zgromadzonych obiektów muzeum etnograficznym w Polsce założonym po drugiej wojnie światowej.

Kolejno w Strachocinie, w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, seniorzy poznali historię kultu tego głównego Patrona naszej Ojczyzny. Tam też w skupieniu i medytacji mogli pospacerować po Bobolówce. Ostatnim punktem wycieczki, po obiedzie w centrum Rymanowa-Zdroju, był godzinny spacer po tej uzdrowiskowej miejscowości, wykazującej zarówno cechy klimatu górskiego, jak i morskiego.

Wycieczkę  najstarszych mieszkańców gminy od strony organizacyjnej wsparło gminne Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów, zapewniło także transport, śniadanie bułkowe, kolację plenerową, natomiast pozostałe koszty wyjazdu finansowane były przez uczestników. {Play}