Parafia pw. św. Marcina Biskupa w Zawadzie podpisała umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, opinii dendrologicznej wraz z programem prac pielęgnacyjnych w obrębie drzewostanu wokół zabytkowego obiektu. Gmina Tarnów pozyskała dofinansowanie zewnętrzne od Wojewody Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie i zajmie się fizyczną realizacją tego zadania. -Wypięknieje kolejne, historyczne miejsce w naszej gminie. Samorząd weźmie na siebie pielęgnację drzewostanu po to, by otoczenie przepięknego kościółka było jeszcze bardziej estetyczne i bezpieczne– mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Dokładny zakres prac jest już uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Dotyczy on pielęgnacji zabytkowych drzew oraz usunięcia jednej z akacji. Jej zły stan zdrowotny powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu. A w pobliżu znajdują się drewniany, zabytkowy kościół, parking i cmentarz parafialny. Zdecydowali o tym także radni podczas sesji.

-Będzie nie tylko ładniej, ale przede wszystkim bezpiecznie – mówi proboszcz, ks. Adam Wyrwa.

W sumie dotacja na prace pielęgnacyjne w Zawadzie wynosi blisko 15 tys. zł. Ze względu na okres lęgowy ptaków i liczne budki umieszczone na drzewach, będą one wykonane do końca października br. {Play}