Zdecydowali o tym radni podczas sesji. Projekt uchwały został przygotowany w związku z wnioskiem kilku radnych gminnych. Wcześniej Kapituła Honorowego Obywatelstwa po dokonaniu jego analizy wypracowała opinię w sprawie nadania tego zaszczytnego tytułu. Został on przyznany w uznaniu niepodważalnych zasług dla promocji Gminy Tarnów, ofiarnej, pełnej poświęcenia pracy na rzecz niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy dzieci i dorosłych mieszkańców Kamerunu, kultywowanie najwyższych wartości humanistycznych. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tarnów odbędzie się podczas uroczystej sesji Rady Gminy Tarnów.

Pochodząca z Woli Rzędzińskiej Ewa Gawin jest laureatką Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy przyznanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Otrzymała ona także medal Benemerenti in Opere Evangelizationis przyznany przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji.

Misjonarka od ponad 30 lat głosi Ewangelię w Kamerunie, pomaga niepełnosprawnym, w Bertoua założyła szkołę dla dzieci głuchoniemych. Ewa Gawin angażuje się także w działania charytatywne na rzecz ubogich rodzin i więźniów. Dzieci, młodzież i dorosłych zawozi do szpitali na zabiegi operacyjne oraz kupuje dla nich protezy i kule.

Dzięki niej ponad 500 osób przeszło mniej czy bardziej poważne operacje. Tych, którzy otrzymali aparaty ortopedyczne jest około 800 osób, a kilkadziesiąt cieszy się protezami stałymi. Pani Ewa zajmuje się też zakupem wózków inwalidzkich.

Misjonarka pomaga również więźniom, kupuje leki, troszczy się o ich dożywianie, o opłatę sądową czy transport po zakończeniu wyroku.

Z inicjatywy Ewy Gawin pracownicy Zakładu Protetyki Słuchu Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przywracają słuch dzieciom w Kamerunie. Pracują oni w prowadzonej przez misjonarkę szkole dla dzieci głuchoniemych w Bertoua. Projekt „Protetyk słuchu w Afryce” to wspólne dzieło Diecezji Tarnowskiej i Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. Daje on nadzieję na przywrócenie dzieciom z Afryki normalnego życia. {Play}