Dobra informacja dla mieszkańców Zgłobic - przetarg na tę inwestycję jest już ogłoszony. Prace budowlane będą prowadzone jeszcze w tym roku. Jak informowaliśmy, gmina Tarnów pozyskała dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ten cel.

To znaczne dofinansowanie na poziomie 60% wartości inwestycji. Całkowity planowany koszt to blisko milion 210 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi prawie 730 tys. zł. W Zgłobicach zaplanowano m.in. roboty ziemne, odwodnienie terenu, budowę nawierzchni z kostki betonowej, chodników z kostki bezfazowej i poboczy oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu.

Ulica Sosnowa zyska blisko 520 metrów bieżących jezdni, zakres prac obejmuje ponadto budowę dwóch tzw. sięgaczy. -Zgłobice są coraz bardziej nowoczesne, mają coraz lepszą infrastrukturę. Ta inwestycja jest niezwykle ważna, bo to jedna z ostatnich w Zgłobicach dróg w tak kiepskim stanie – mówi sołtys, Wojciech Kozioł. {Play}