W czasie patrolu Straż Gminna znalazła pozostawione worki z podrzuconymi śmieciami przy przystanku autobusowym. Akcja spowodowała, że szybko znaleziono sprawców, którzy posprzątali pozostawione śmieci i zostali ukarani grzywną.

Niestety zjawisko pozostawiania domowych odpadków w miejscach publicznych, przy przystankach autobusowych, budynkach komunalnych czy lasach nie jest rzadkim widokiem. Są to zarówno domowe nieczystości, jak i pozostałości po przeprowadzonych remontach. Przypominamy, że każdy ma obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a opłata ta liczona jest za osobę, nie za ilość wyrzucanych śmieci, dlatego niezrozumiałe jest zaśmiecanie miejsc publicznych. Wszelkie takie występki mogą być ukarane karą grzywny, gdyż mienie komunalne to nasze wspólne dobro. {Play}