W związku z przypadającym 8 maja Dniem Bibliotekarza zastępca wójta Sławomir Wojtasik oraz kierownik ds. bibliotek Łukasz Prokop odwiedzili bibliotekarzy gminnych filii bibliotecznych oraz bibliotek szkolnych na terenie gminy Tarnów. Spotkania te były okazją, by podziękować i złożyć wyrazy uznania za ich codzienną pracę na rzecz rozwoju czytelnictwa oraz kształtowania w młodym pokoleniu zamiłowania do literatury. To ich ciepły uśmiech oraz  otwartość sprawiają, że gminne biblioteki chętnie odwiedzają zarówno najmłodsi, jak i najstarsi mieszkańcy.
- Dziękuję wszystkim bibliotekarzom za Waszą pracę, jaką wkładacie nie tylko w rozwój czytelnictwa, lecz także w to, by biblioteki były miejscem spotkań, miejscem, gdzie czytelnicy mogą rozmawiać o kulturze czy literaturze. To także dzięki Wam gmina Tarnów jest wzorem, jest gminą, w której czytelnictwo cały czas się rozwija – dziękuje wójt gminy Grzegorz Kozioł.
W dniu dzisiejszym bibliotekarze zostali obdarowani drobnymi upominkami i kwiatami, otrzymali także specjalne zaproszenie na Musica-Ars Amanda - koncert w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Tak jak na co dzień to oni zabierają wszystkich w świat kultury, tak teraz – jako podziękowanie – wyruszą na Muzyczny Wehikuł Czasu – przepiękny koncert wykonywany przez filharmoników krakowskich. {Play}