W Urzędzie Gminy Tarnów, na sali narad, miało miejsce przekazanie łącznie 70 laptopów przez wójta gminy Grzegorza Kozioła, zarówno wnukom i prawnukom osób, które pracowały w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, jak i na ręce dyrektorów szkół publicznych z terenu gminy. Otrzymany sprzęt to nie tylko pomoc w nauce dzieciom i wyrównanie szans edukacyjnych, lecz także wsparcie rozwoju cyfrowego, pracy i edukacji zdalnej w placówkach oświatowych. Łączny koszt zakupu 70 laptopów to ponad 130 tys. zł.

Młodzi mieszkańcy gminy Tarnów od dzisiaj mogą już cieszyć się laptopami, które z pewnością będą cenną pomocą w nauce. Projekt ten był możliwy dzięki złożonemu przez gminę wnioskowi w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” – finansowanego ze środków europejskich. To w  ramach realizowanego zadania wnukom oraz prawnukom byłych pracowników PGR, zamieszkałych na terenie gminy Tarnów, przekazano całkowicie sfinansowane dla nich komputery.

Ponadto dyrektorzy szkół publicznych z terenu gminy Tarnów otrzymali sprzęt komputerowy, który w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” gmina Tarnów zakupiła na wniosek dyrektorów. Wspomoże on pracę i edukację zdalną, będzie także z pewnością dużą pomocą dla uczniów i niezbędnym narzędziem do nauki. Warto dodać, iż zakup komputerów dla szkół to pierwsza część realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. {Play}