W ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju” Gmina Tarnów pozyskała kolejne środki na remont zabytkowego cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Koszycach Małych. Dzięki złożonemu wnioskowi gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie ponad 58 tys. zł. Całość prac konserwatorskich to koszt ok. 150 tys. zł, z czego udało się pozyskać łącznie już prawie 130 tys. środków zewnętrznych, co oznacza że inwestycja odbędzie się przy minimalnym wkładzie własnym gminy. Dotacje otrzymano także od Wojewody Małopolskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego.
    Zakres prac obejmuje m.in. remont konserwatorski pomnika centralnego, remont konserwatorski muru ogrodzeniowego i słupków, nagrobków i schodów, krzyży metalowych, furtki wejściowej czy pielęgnacji zieleni. Remont zaplanowano na ten rok.
Cmentarz wojenny nr 196 w Koszycach Małych jest wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego oraz do Gminnej Ewidencji Zabytków. Zaprojektował go Heinrich Scholz, cmentarz został założony w 1915 r. Pochowano na nim w czterech grobach zbiorowych i 77 pojedynczych 86 żołnierzy, w tym 34 z armii austro-węgierskich i 52 rosyjskich. Ponadto w czasie II wojny światowej w pobliskich lasach Niemcy rozstrzelali kilkanaście osób o nieustalonej tożsamości, przywiezionych z kierunku Tarnowa. W latach 50. XX w. ciała ofiar ekshumowano i przeniesiono w to miejsce. {Play}