Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł spotkał się z st. bryg. mgr inż. Krzysztofem Gładyszem - nowo powołanym Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Na spotkaniu omówiono zarówno sprawy bieżące jak i zasady współpracy.

Poruszono też kwestie związane z nową ustawą o ochotniczych strażach pożarnych, która weszła w życie z początkiem roku. Przypomnijmy, że wprowadziła ona m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety) brali czynny udział w akcjach ratowniczych. Aby ubiegać się o dodatek mężczyźni muszą ukończyć 65 rok życia, kobiety 60. Regulacja wprowadza też legitymacje strażaka ochotnika. Wzmocniona została także ochrona prawna druhów ochotników. Uregulowane zostały kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin w sytuacji uszczerbku na zdrowiu, śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych.

- Na terenie naszej gminy działa dziewięć jednostek OSP, w tym trzy należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jako samorząd gminny staramy się zapewnić Druhom jak najlepsze warunki funkcjonowania, poprzez dbanie o remizy czy wspieranie w pozyskiwaniu nowych wozów i sprzętu. Działania naszego samorządu przedstawiłem Komendantowi, zwracając się również o spotkanie z przedstawicielami naszych jednostek OSP w celu omówienia współpracy – podsumowuje  wójt. {Play}