Odnowione pomieszczenia budynku komunalnego w Białej zostały oficjalnie oddane do użytku mieszkańców. To centrum życia społecznego i kulturalnego od pokoleń służy społeczności lokalnej, znajduje się tam remiza OSP i przedszkole, jest to także miejsce spotkań Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora oraz grup lokalnych.
W uroczystym otwarciu udział wzięli poseł na Sejm Anna Pieczarka, władze samorządowe – wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, zastępca Sławomir Wojtasik, przewodnicząca rady Wiesława Mitera wraz z wiceprzewodniczącą Katarzyną Biel oraz przedstawiciele samego sołectwa - sołtys miejscowości Stefan Kolak, proboszcz parafii Łęg Tarnowski ks. Andrzej Bakalarz, dyrektor Niepublicznego Przedszkolnego Kinga Nowak, Prezesi Klubów Seniora z Prezes Zofią Radzik na czele oraz Kół Gospodyń Wiejskich z Eleonorą Sak.
Wszystkich zgromadzonych powitał gospodarz miejscowości – sołtys Stefan Kolak. O znaczeniu tego miejsca dla społeczności lokalnej mówił wójt gminy Tarnów, głos zabrała także poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, sołtys miejscowości Stefan Kolak. Następnie pod przewodnictwem ks. proboszcza odmówiono modlitwę oraz poświęcono zmodernizowane pomieszczenia Domu Kultury. Natomiast o samym sołectwie, o każdym z jego przedstawicieli tematyczne piosenki i wierszyki wyśpiewali i opowiedzieli najmłodsi mieszkańcy Białej – przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola pod opieką dyrektor Kingi Nowak. Poczęstunek dla zaproszonych gości przygotowało miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. A wszystko to w kameralnej, rodzinnej i sąsiedzkiej atmosferze, czyli dokładnie w taki sposób, w jaki funkcjonuje nie tylko społeczność Białej, lecz właśnie zmodernizowany Dom Kultury.
Przypomnijmy, dzięki funduszom przekazanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości ponad 120 tys. zł oraz funduszom sołeckim odnowione zostały m.in. korytarze, schody, sanitariaty i zaplecze kuchenne. Wymieniono stolarkę okienną oraz ogrzewanie, przebudowano instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. {Play}