Gmina Tarnów pozyskała dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na wykonanie dróg. Otrzymana dotacja wynosi 130 tys. zł przy wkładzie własnym gminy 50%.
Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym planowane jest wykonanie dróg w czterech miejscowościach: Jodłówce-Wałkach, w Porębie Radlnej, Nowodworzu oraz w Radlnej.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe, następnie będzie wyłoniony wykonawca na realizację zadania.

– Pozyskane środki zewnętrzne umożliwią wykonanie kolejnych nakładek asfaltowych, które rozbudują komunikację drogową służącą mieszkańcom w poszczególnych sołectwach. Cieszę się, że dzięki dofinansowaniu możemy zrealizować wspomniane inwestycje, nie obciążając przy tym znacząco budżetu gminy – mówi wójt gminy Grzegorz Kozioł. {Play}