W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się spotkanie wójta Grzegorza Kozioła z nadbryg. Piotrem Filipkiem, Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP.

Rozmawiano o zabezpieczeniu przeciwpożarowym Gminy Tarnów, współpracy na linii gminne Ochotnicze Straże Pożarne a Państwowa Straż Pożarna. Wójt przedstawiał warunki lokalowe, stan wyposażenia w sprzęt specjalistyczny oraz potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, dziękując Komendantowi za dotychczasowe wsparcie w tym zakresie.

- Wsparcie Komendy Wojewódzkiej PSP w ostatnich latach to m.in. dofinansowanie do zakupu samochodu dla jednostki OSP Zgłobice. W trakcie spotkania zwróciłem się z prośbą do Komendanta o dalsze wsparcie naszych jednostek, w tym o przekazanie sprzętu dla kolejnej z nich – podsumowuje wójt. {Play}