W Zgłobicach, przy miejscowym Domu Kultury, w ciągu drogi powiatowej 1350K, na ul. Zgłobickiej, powstało wyczekiwane przez mieszkańców przejście dla pieszych z tzw. oświetleniem dedykowanym. Ten rodzaj oświetlenia znacząco poprawia bezpieczeństwo pieszych na drodze, gdyż dzięki specjalnemu oświetleniu jest on widoczny już z daleka. Ma to tym większe znaczenie, iż Dom Kultury pełni kilka funkcji społecznych,  połączony jest z pomieszczeniami dla remizy OSP,  jest miejscem spotkań i różnego rodzaju wydarzeń, mieści się w nim także biblioteka, dlatego tak ważne jest to, by dojście do niego było bezpieczne zarówno dla użytkowników, jak i samych mieszkańców.

- Cieszę się z tej inwestycji, gdyż powstałe przejście dla pieszych będzie służyć bezpieczeństwu w naszym sołectwie, choć uważam, że jego lokalizacja po drugiej stronie skrzyżowania w kierunku centrum miejscowości, zwłaszcza szkoły, byłaby bardziej praktyczna. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem w przyszłości byłoby wybudowanie chodnika po drugiej stronie drogi powiatowej, od remizy w kierunku zatoki autobusowej i szkoły – mówi sołtys miejscowości, Wojciech Kozioł.

Jednak mimo wielokrotnych spotkań i negocjacji oraz wizji w terenie, w której brali udział także przedstawiciele lokalnego środowiska, nie udało się uzyskać zgody Zarządcy Drogi na inną lokalizację wykonanego już przejścia dla pieszych. Powiatowy Zarząd Dróg w Zgłobicach po uprzednich konsultacjach z Wydziałem Ruchu Drogowego wskazał obecną lokalizację. Jednocześnie brak wyrażonej zgody argumentował względami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz brakiem dostatecznej wzajemnej widoczności pomiędzy kierującym pojazdem i pieszym.

Zadanie zrealizowano w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jego głównym inwestorem jest Powiat Tarnowski, który otrzymał na realizację inwestycji dofinansowanie w kwocie ponad 60 tys. zł przy całościowym koszcie blisko 90 tys. zł. Z budżetu gminy Tarnów na ten cel przeznaczono niewiele ponad 12 tys. zł, w ubiegłym roku pokryto także koszty wykonania dokumentacji projektowej. {Play}