W Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie wójta gminy Tarnów Grzegorza Kozioła z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą. Rozmowa dotyczyła współpracy na linii samorząd gminy – administracja rządowa, w tym bieżących spraw związanych z rozwojem gminy Tarnów. – Tak szeroki rozwój naszej gminy jest możliwy m.in. dzięki środkom rządowym, przekazywanym za pośrednictwem wojewody. To lepsze drogi dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych czy kolejne wyremontowane obiekty z Programu Inwestycji Strategicznych. Dziękuję wojewodzie za dotychczasową, dobrą współpracę  – mówi wójt.

Na spotkaniu poruszono też ochronę zabytków, problem gospodarki odpadami, a także kwestie związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. {Play}