To strażacka jednostka z silnymi tradycjami. Od wieku jej pokolenia ratowały życie i mienie mieszkańców, strażacy ochotnicy ofiarną służbą dbali o bezpieczeńswo lokalnej społeczności, byli i są w gotowości dzień i w nocy. – To nasza misja z dziada pradziada i wciąż chcemy się rozwijać. Aby jeszcze lepiej funkcjonować, potrzebujemy nowy samochód. I to jest nasze jeszcze niespełnione marzenie. Mamy nadzieję, że niebawem będziemy jego posiadaczami – mówił podczas powitania prezes OSP Poręba Radlna, Jacek Górski. Następnie historię oraz załugi strażaków ochotników z OSP Poręba Radlna na przestrzeni dziejów  przedstawił Wojciech Hońdo - Naczelnik OSP Poręba Radlna. – Dziękuję za Waszą ofiarną misję, dziękuję za to, że jesteście i gratuluję wszystkim wyróżnionym. Bezpieczeństwo jest naszym wspólnym celem, jako władze samorządowe staramy się też o nie dbać. Zrobię wszystko, by marzenia się spełniły i by w przyszłym roku jednostka miała nie tyle używany, co nowy samochód – mówił wójt Grzegorz Kozioł. Gośćmi uroczystości były m.in. władze parlamentarne, wojewódzkie, lokalne, dyrektorzy szkół, przedstawiciele firm i instytucji, a przede wszystkim mieszkańcy Poręby Radlnej i okolic.

Wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza św. w intencji strażaków celebrowana przez Jego Ekscelencję bpa Artura Ważnego. Podczas Eucharystii zaprezentował się nowo założony chór z Poręby Radlnej pod kierownictwem  dyrektor miejscowej szkoły Krystyny Olszówki-Łępy, grała również Orkiestra Dęta przy OSP w Woli Rzędzińskiej.

Następnie w uroczystym przemarszu wszyscy zgromadzeni przeszli na plac wydarzenia – Remizę OSP, gdzie odbyły się główne uroczystości. Udział w nich wzięli przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Tarnów, posłanka na Sejm RP Anna Pieczarka, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, władze samorządowe z wójtem Grzegorzem Koziołem oraz Przewodniczącą Rady Wiesławą Miterą na czele, Komendant Miejski PSP st. bryg. Krzysztof Gładysz, członek zarządu powiatu tarnowskiego Tomasz Stelmach, radni, sołtysi, przedstwicielki Koła Gospodyń Wiejskich oraz społeczność Poręby Radlnej.

Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej na maszt, wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego przyszedł czas na zaszczytne odznaczenia.

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został dh Jacek Górski – prezes OSP Poręba Radlna, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Marian Gębski – strażak ratownik OSP Poręba Radlna, Brązowym Medalem za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - dh Wojciech Hońdo – Naczelnik OSP Poręba Radlna. Odznaczenie wręczyli wiceprezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Tarnowie podpułkownik rezerwy Marek Jasiak,  poseł na Sejm RP Anna Pieczarka i wójt gminy Grzegorz Kozioł.

Następnie odznaką WZOROWY STRAŻAK odznaczeni zostali dh Paweł Nawój i dh Jacek Smalarz, odznakę ZA WYSŁUGĘ LAT otrzymali: dh Henryk Górski, dh Wojciech Hońdo, dh Jacek Górski, dh Paweł Nawój, dh Paweł Górski, dh Marian Gębski, dh Adrian Halski, dh Paweł Podstawski, dh Piotr Podstawski, dh Mateusz Zieliński, dh Jacek Smalarz.

Podczas przemówień poseł Anna Pieczarka przekazała strażakom pozdrowienia od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, odczytała też list gratulacyjny od szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha. – Prezydent Andrzej Duda, z którym rozmawiałam kilka dni temu, prosił Was nie tylko pozdrowić, podziękować za codzienny trud związany z funkcją strażaka – ochotnika, ale i kazał przekazać, że Was zapamiętał, gdy pięknie prezentowaliście się m.in. podczas Dożynek Prezydenckich w Zbylitowskiej Górze. W tym miejscu pragnę również zobowiązać się do pomocy w pozyskaniu nowego samochodu  – mówiła parlamentarzystka. Życzenia dla starżaków złożyli także wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Komendant Miejski PSP st. bryg. Krzysztof Gładysz, członek zarządu powiatu tarnowskiego Tomasz Stelmach, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Łukasz Łach i prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowie Katarzyna Biel oraz dzieci wraz z dyrekcją Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej.

Na koniec przyszedł czas na wspólne świętowanie, strażaków ochotników z tymi, którzy na co dzień są najbliżej - lokalną społecznością, gdyż 100 lat działalności OSP w sołectwie to święto całej miejscowości. {Play}