30 maja 2022 roku okazał się bardzo udanym dniem dla Gminy Tarnów. Naszą jednostkę samorządu terytorialnego spotkało duże wyróżnienie. Wójt Grzegorz Kozioł wśród samorządowców z całej Polski otrzymał w Warszawie od premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Pawła Szefernakera dofinansowanie dla Gminy Tarnów z Rządowego Funduszu Polski Ład wynoszące prawie 12 milionów złotych.

Dotacja jest potwierdzeniem dobrze przygotowanych wniosków i działalności Gminy na rzecz mieszkańców. Dotychczasowe wysiłki oraz inwestycje zyskały uznanie, co przełoży się na rozwój naszego obszaru. Dzięki otrzymanej dotacji możliwa jest dalsza wytężona praca w osiąganiu tego celu.

Z Rządowego Funduszu Polski Ład zostaną zrealizowane inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, kulturalnej oraz społecznej. Wyremontowane zostaną drogi gminne w Woli Rzędzińskiej II, Nowodworzu, Zawadzie oraz Białej. Przebudowie ulegną również ulice Krótka w Zgłobicach oraz Jaśminowa w Zgłobicach i Koszycach Małych. Ponadto przy ulicy Granicznej w Koszycach Wielkich powstanie chodnik wraz z kanalizacją burzową. Zmodyfikowany zostanie także chodnik przy drodze powiatowej w Woli Rzędzińskiej I. Remont dotyczy odcinka od centrum wsi do wiaduktu w kierunku Ładnej. Planowana jest również budowa ścieżki rowerowej w Zbylitowskiej Górze przy ulicy Zbylitowskich. Co więcej, w miejscowościach Łękawka i Poręba Radlna powstanie sieć kanalizacji sanitarnej. W Zawadzie wybudowany zostanie Dom Kultury, a w Łękawce dokończona będzie budowa Domu Kultury z Remizą OSP.  Zbylitowska Góra zaś doczeka się remontu i rozbudowy starej Remizy OSP.

- To są rekordowe środki finansowe, których jeszcze w Gminie nie było. W połączeniu z dotychczasowymi dofinansowaniami wykonamy inwestycję za prawie 30 milionów złotych, a mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec. W tym miejscu składam podziękowania pani Poseł Annie Pieczarce za wspieranie składanych przez nas wniosków – powiedział Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

Kolejną miłą wiadomością było wyróżnienie dla Wójta Gminy Tarnów. Grzegorz Kozioł otrzymał Odznakę Honorową dla Samorządu Terytorialnego, którą wręczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

- Wyróżnienie to stanowi wielką nobilitacją dla mnie, ale traktuję ją przede wszystkim jako dostrzeżenie całej gminy i jej mieszkańców w skali kraju – zakończył pan Wójt. {Play}