„Mali ekolodzy” – pod takim hasłem uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Tarnów wykonywali prace plastyczne, nawiązujące swą tematyką do Dnia Ziemi i wartości ekologicznych. Nagrody i dyplomy w Urzędzie Gminy Tarnów laureatom projektu wręczył wójt Grzegorz Kozioł, jednocześnie podkreślając, jak ważne jest promowanie i upowszechnianie wiedzy na temat ekologii, przyrody oraz ochrony środowiska.

Celem konkursu było kształtowanie u najmłodszych postaw proekologicznych, dlatego też ich zadaniem było wykonanie pracy dowolną techniką nawiązującą do Dnia Ziemi, promującej dbanie o planetę, zieleń oraz środowisko naturalne. Co ważne, dzieci wykonywały prace samodzielnie, na lekcjach plastyki, następnie szkolne komisje wybierały 3 najlepsze projekty reprezentujące daną szkołę.  Kolejno komisja, w której zasiedli Anita Ruszel - malarka, Daniel Beściak – dyrektor Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli, Agnieszka Jaworska z Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz Agnieszka Budzik – pracownik Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów spośród wszystkich nadesłanych prac wybrali te, które ich zdaniem najtrafniej obrazowały zadaną tematykę.

Wśród „Małych ekologów” laureatami zostali:
I miejsce – Liliana Żychowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszycach Wielkich
II miejsce – Katarzyna Bober ze Szkoły Podstawowej im. KEN w Zbylitowskiej Górze
III miejsce – Filip Bednarz z Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Błoniu
Wyróżnienie – Maja Łazowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej
Wyróżnienie – Kamila Turlej z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej

Celami zrealizowanego przedsięwzięcia jest przede wszystkim wypracowanie u najmłodszych wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu ucznia.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. {Play}