W Woli Rzędzińskiej II miejscowy Klub Seniora „Serduszko” zorganizował uroczyste otwarcie niedawno wyremontowanych pomieszczeń w remizie OSP. W spotkaniu oprócz gospodarzy, czyli Klubu Seniora  z Prezes Genowefą Kuś na czele, udział wzięli zaproszeni goście oraz przedstawiciele społeczności lokalnej, w tym poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, wójt Grzegorz Kozioł z przewodniczącą rady Wiesławą Miterą, radny Henryk Solak, sołtys miejscowości Tadeusz Stach, Prezes OSP Wola Rzędzińska Krzysztof Płaneta, zastępca dyrektora Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów Ewa Kubisztal oraz była koordynator ds. seniorów Maria Ostrowska wraz z obecnym koordynatorem Eugeniuszem Wojtarowiczem.

Członkowie Klubu Seniora podczas spotkania nie tylko rozmawiali o tym, co przed nimi, o planach,  o tym, co jeszcze można udoskonalić w wyremontowanych pomieszczeniach, lecz także wspominali ostatnie lata aktywnej i pełnej zaangażowania działalności, o czym najlepiej świadczy pamiątkowa kronika. Ta bogata we wspomnienia księga, pełna zdjęć, opisów spotkań, wycieczek i aktywności, prowadzona  od 2013 r. przez Prezes Klubu Genowefę Kuś jest nie tylko piękną pamiątką, lecz także zapisem tego, co przez te wszystkie lata Klub organizował lub w czym uczestniczył.

Dlatego też wyremontowane pomieszczenia już służą lokalnej społeczności, w tym Klubowi Seniora, a dzięki nim działalność poszczególnych grup będzie mogła się wciąż rozwijać. {Play}