Trwa już remont konserwatorski cmentarza wojennego nr 196 z okresu I wojny światowej w Koszycach Małych. Prace potrwają do końca października 2022 r.
W zakres robót wchodzą remont konserwatorski Pomnika centralnego, muru ogrodzeniowego i słupów, murków oporowych tarasów, nagrobków i schodów, krzyży metalowych, furtki wejściowej i przęseł ogrodzenia, a także pielęgnacja zieleni.

Całkowity koszt inwestycji to 144 tys. zł, z czego udało się pozyskać dofinansowania w łącznej kwocie ponad 132 tys. zł aż z czterech źródeł – od Wojewody Małopolskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Remont ten ma tym większe znaczenie, iż cmentarz wojenny nr 196 w Koszycach Małych jest wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego oraz do Gminnej Ewidencji Zabytków. Warto też zaznaczyć, iż jest to już jeden z ostatnich cmentarzy wojennych na terenie gminy, które wymagały remontu konserwatorskiego. {Play}