Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów informuje, że basen w Centrum Rekreacji Wodnej w Woli Rzędzińskiej jest nieczynny w związku z przerwą techniczną.

W czasie przerwy, jeszcze przed okresem wakacyjnym, zostaną wykonane niezbędne prace remontowo-porządkowe związane z bieżącym utrzymaniem obiektu.

Przerwa potrwa do dnia 20 czerwca 2022 roku. {Play}