Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – od ponad wieku to hasło przyświeca strażakom z OSP Biała, którzy w sobotę, 11 czerwca, świętowali 100-lecie powstania swojej jednostki połączone z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka. W tym święcie bohaterów, ludzi, którzy poświęcając swoje życie, ratują czyjeś, udział wzięły nie tylko wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Tarnów, społeczność lokalna i mieszkańcy Białej, lecz także m.in. władze parlamentarne w osobach poseł na Sejm RP Anny Pieczarki oraz poseł na Sejm RP Urszuli Augustyn, członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego Tomasz Stelmach, władze samorządowe – wójt gminy Grzegorz Kozioł wraz z zastępcą Sławomirem Wojtasikiem, wiceprzewodniczący Rady Gminy Tarnów - Stanisław Sarad, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego dh Andrzej Jarocha, Komendant Miejskiego PSP w Tarnowie st. bryg. Krzysztof Gładysz, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowie dh Katarzyna Biel, Komendant Gminny dh Daniel Gniewek oraz przedstawiciele miejscowości – sołtys Stefan Kolak, dyrektor przedszkola Kinga Nowak, Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora.

Wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza Św. w intencji strażaków i ich rodzin celebrowana przez ks. proboszcza Andrzeja Bakalarza oraz ks. Łukasza Niepsuja. Następnie  w uroczystym przemarszu, podczas którego grała Orkiestra Dęta przy OSP Wola Rzędzińska, wszyscy zgromadzeni przeszli na plac wydarzenia – teren przy remizie OSP Biała. Po złożeniu meldunku, uroczystym podniesieniu flagi państwowej na maszt oraz wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego przyszedł czas na złożenie gratulacji, życzeń i słów podziękowań nie tylko strażakom ochotnikom z OSP Biała, lecz także wszystkim druhom i druhnom za ich trud i poświęcenie w ratowaniu mienia i życia ludzkiego.

- Strażak w dawnych czasach, ale również i dzisiaj, to osoba o wielkiej wiarygodności, uczciwości, szanowana przez społeczeństwo. Tak pozostało do dnia dzisiejszego. I za to Wam dziękuję - że nie zmarnowaliście tych ideałów, które przyświecały Waszym przodkom, tworzącym tę jednostkę. Dalej macie ten sam zapał i wiem, że tak jak 100 lat temu, tak i  teraz miejscowość Biała jest zwarta i gotowa, gdyż tworzycie tu jedną wielką rodzinę. Wy – strażacy spełniacie swoje zadanie na medal, a my – samorząd przez ostatnie lata staramy się wspierać strażaków – budujemy remizy, odbudowujemy, wspieramy sprzętowo, pomagamy w zakupie samochodów strażackich i będziemy robić to nadal – mówił wójt Grzegorz Kozioł. O historii jednostki, o genezie jej powstania sięgającej już 1905 r., a utworzonej w 1920 r., wspominając wszystkich jej komendantów i naczelników, opowiedział Prezes OSP Biała dh Krystian Lech. Natomiast za długoletnią pracę i współpracę podziękowała Anna Pieczarka byłemu Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tarnowie dh. Henrykowi Solakowi oraz byłemu Komendantowi dh. Janowi Michalikowi, jednocześnie gratulując objęcia tych funkcji obecnym osobom. Gratulacje na ręce Prezesa OSP Biała złożyła także poseł na Sejm RP Urszula Augustyn. Adres okolicznościowy w imieniu Powiatu Tarnowskiego odczytał członek zarządu Tomasz Stelmach. Natomiast oprócz pracy strażaków ochotników, ich wzorowego podejścia do służby, Komendant Miejskiego PSP w Tarnowie st. bryg. Krzysztof Gładysz podkreślił także zaangażowanie w działalność OSP wójta gminy Grzegorza Kozioła, zaznaczając, iż jednostki strażackie w gminie Tarnów są najlepiej wyposażone sprzętowo w powiecie tarnowskim.

Następnie uroczyście pożegnano dotychczasowy sztandar OSP Biała, w skład delegacji weszli druhowie seniorzy, zasłużeni dla jednostki: dh Stefan Kolak, dh Marek Cichy, dh Eleonora Sak. Ceremonię poświęcenia oraz przekazania nowego sztandaru poprowadził ks. Łukasz Niepsuj. Kolejno dla całej miejscowości, jej społeczności, a przede wszystkim dla strażaków ochotników nadeszła uroczysta chwila nadania odznaczenia Ochotniczej Straży Pożarnej Złotego Znaku Związku, odczytanego przez wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego dh. Andrzeja Jarochę. Delegacja Komitetu mieszkańców z Białej: Piotr Wadoń, Piotr Poręba, Zbigniew Poręba oraz Prezes OSP Biała uczestniczyli w ceremonii przekazania sztandaru ufundowanego przez mieszkańców oraz Grupę Azoty Tarnów, a następnie w jego dekoracji. Kolejnym ważnym punktem wydarzenia było odsłonięcie tablicy pamiątkowej OSP w Białej oraz poświęcenie i symboliczne przekazanie kluczyków do samochodu pożarniczego przez wójta Grzegorza Kozioła Prezesowi OSP Biała Krystianowi Lechowi.

I przyszedł czas na wręczenie zaszczytnych odznaczeń zasłużonym strażakom. Srebrnym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali dh Wojciech Śledź oraz dh Łukasz Zych, brązowym medalem – dh Stefan Kolak, dh Mariusz Śledź, dh Jerzy Wajda, dh Marcin Cichy. Za wysługę lat: dh Kazimierz Rzeszutko, dh Wacław Solak, dh Stefan Kolak, dh Marek Cichy, dh Wiesław Kieć, dh Zbigniew Poręba, dh Józef Sak, dh Wojciech Śledź, dh Stanisława Zych, dh Eleonora Sak, dh Izabela Zyguła, dh Zofia Chłopek, dh Lidia Gacek, dh Zofia Śledź, dh Jerzy Wajda, dh Wojciech Małochleb, dh Łukasz Zych, dh Ireneusz Kordela, dh Marcin Cichy, dh Mariusz Śledź, dh Damian Gałecki, dh Sławomir Drąg, dh Grzegorz Solak, dh Michał Webert, dh Paweł Poręba, dh Łukasz Poręba, dh Maciej Moneta, dh Matuesz Sak, dh Kamil Śledź, dh Krystian Lech, dh Maciej Wajda, dh Daniel Sroka, dh Piotr Poręba, dh Marek Kieć, dh Sebastian Herduś, dh Patryk Kordela.

Uroczystym odegraniem przez Orkiestrę Dętą przy OSP Wola Rzędzińska hymnu Związku OSP „Rycerze Floriana” oraz przemarszem pododdziałów zakończono oficjalną część uroczystości.

I rozpoczęło się wspólne świętowanie całej miejscowości wraz z tymi, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Festyn rodzinny poprowadziła zastępca dyrektora Centrum Kultury i Bibliotek Ewa Kubisztal. Na scenie zaprezentowali się przedszkolacy z Niepublicznego Przedszkola w Białej pod kierownictwem dyrektor Kingi Nowak, którzy swoim występem muzycznym nawiązali do pracy, trudu i odwagi strażaków. Na scenie wystąpili także Zespół Pieśni i Tańca Młodzi Świerczkowiacy, a folkowym graniem przywitał wszystkich Zespół Folklorystyczny „W kuźni u Kowala”. Nie zabrakło tematycznych konkurów rodzinnych z nagrodami, w które zaangażowało się także Koło Gospodyń Wiejskich. Panie te przygotowały także dla wszystkich przepyszny poczęstunek, i na słono, i na słodko, a wójt gminy tradycyjnie częstował bigosem. Przy degustacji każdy smakosz otrzymywał także specjalny kupon biorący udział w losowaniu nagród ufundowanych przez wójta, sołtysa miejscowości oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Wydarzenie zakończyła muzyczna biesiada z zespołem Happy Days. {Play}