Bardzo dobre wieści napłynęły z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Wśród wielu szkół z całej Polski dofinansowanie na realizację celów edukacyjnych otrzymał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej. Dotacja była wynikiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej – projekty krótkoterminowe. Otrzymana kwota wyniosła prawie 36 tys. euro.

Przypomnijmy, że program Erasmus+ umożliwia wymianę międzynarodową uczniów, studentów czy nauczycieli przede wszystkim w obrębie państw Unii Europejskiej. Jego celem jest wspieranie rozwoju wyżej wymienionych grup w celu podnoszenia kompetencji edukacyjnych lub zawodowych. Projekt ten pozwala też poznać ludzi pochodzących z innych krajów oraz zaznajomić się z ich kulturą.

Specyfikę dotacji scharakteryzował Dyrektor Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów Daniel Beściak. - Erasmus+ to dofinansowanie bezzwrotne na realizację zadań związanych z dokształcaniem uczniów i nauczycieli. Należy pamiętać, że gmina nie ponosi żadnych kosztów z tym przedsięwzięciem i w całości są to środki finansowe pozyskane z zewnątrz. Niemniej jednak przyznane wsparcie obrazuje duży potencjał gminy oraz stanowi dla niej wyróżnienie – powiedział.

Należy nadmienić, że to już kolejna dotacja dla szkoły z obszaru Gminy Tarnów związana z programem Erasmus+. Wcześniej podobne dofinansowanie otrzymały Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich.

Radości z pozyskanych środków nie kryje Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Porębie Radlnej Krystyna Olszówka-Łępa. - Dla naszej szkoły dofinansowanie z programu Erasmus+ oznacza same korzyści: nawiązanie współpracy międzynarodowej z innymi szkołami w Europie, wymianę dobrych praktyk i innowacyjnych metod nauczania, uatrakcyjnienie nauki języków obcych, wzrost wiedzy i kompetencji nauczycieli oraz zwiększenie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym – przyznała.

Warto dodać, że w I etapie program jest skierowany dla nauczycieli w celu zrozumienia sposobu jego działania oraz zapoznania się z wynikającymi z niego założeniami.  {Play}

Logo programu Erazmus