Wiosna i lato od lat są czasem intensywnych prac infrastrukturalnych na obszarze gminy Tarnów. Nie inaczej jest również w tym roku. Warto zatem zapoznać się z aktualnymi inwestycjami, które są realizowane albo dobiegają końca.

W Zbylitowskiej Górze powstaje plac sportowo-rekreacyjny przy miejscowej Szkole Podstawowej. Na wytyczonym terenie pojawi się siłownia plenerowa z kilkunastoma urządzeniami służącymi poprawianiu kondycji fizycznej. Ponadto zamontowane zostaną wiaty do gier stołowych czy ławostoły. W odpowiednich miejscach położona będzie nawierzchnia poliuretanowa lub z kostki brukowej. Co więcej, odnowione i wymalowane zostanie ogrodzenie placu.

Do końca zmierzają prace mające na celu poprawę infrastruktury drogowej. Przejezdna jest już droga gminna „Przez Las” w Woli Rzędzińskiej. Zmodernizowany został odcinek o długości ok. 1,5 km. Wykonano nową nakładkę asfaltową i utwardzenie poboczy.

Podobne roboty zrealizowano w Łękawce, gdzie zmodernizowano drogę gminną „Ostra Góra”. Na fragmencie jezdni liczącej niecałe 700 m położono nowy asfalt, który znacznie poprawi komfort korzystania z niej przez mieszkańców.

Na końcowym etapie znajdują się również działania przy drodze gminnej koło Kościoła w Tarnowcu. Wykonano już prace rozbiórkowe i ziemne, właściwe odwodnienie oraz regulację istniejących studzienek. Ostatnią fazę stanowi położenie nawierzchni asfaltowej, która zwieńczy remont drogi gminnej w Tarnowcu.

Należy nadmienić, że wymienione wyżej inwestycje dotyczące dróg gminnych są realizowane z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z pierwszego rozdania Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. {Play}

Plac sportowo-rekreacyjny w Zbylitowskiej Górze

Droga gminna "Ostra Góra" w Łękawce

Droga gminna koło Kościoła w Tarnowcu

Droga gminna "Przez Las" w Woli Rzędzińskiej