1 lipca 2022 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty, który odbywał się w dniach 24-26 maja br. Bardzo zadowalające rezultaty osiągnęli uczniowie ze szkół gminy Tarnów.

Z języka polskiego i matematyki do egzaminu kończącego etap edukacji w szkole podstawowej przystąpiło 301 uczniów, natomiast z języka angielskiego równo 300. Z kolei sprawdzian generalny z języka niemieckiego postanowiło napisać 2 ósmoklasistów.

Wyniki zanotowane przez wychowanków gminnych szkół mogą cieszyć nie tylko ich samych, jak również rodziców i nauczycieli. Z języka polskiego i matematyki uczniowie VIII klasy uzyskali średnio 66%, a z języka angielskiego – 72%. Oznacza to, że młodzież z gminy Tarnów osiągnęła lepsze rezultaty niż średnie w powiecie tarnowskim oraz województwie małopolskim.

Warto zatem dla porównania przywołać statystyki dotyczące wspominanych wyżej jednostek administracyjnych. W powiecie tarnowskim średni wynik z języka polskiego wyniósł 63%, z matematyki – 60%, a z języka angielskiego – 65%. W województwie rozkład danych przedstawiał się następująco: język polski – 64%, matematyka – 63%, język angielski – 69%.

Również na tle kraju wyniki uczniów z gminy Tarnów prezentują się bardzo dobrze. Rozkład rezultatów procentowych z egzaminu ósmoklasisty to: 60% z języka polskiego, 57% z matematyki oraz 67% z języka angielskiego. Należy wspomnieć, że do sprawdzianu podsumowującego edukację w szkole podstawowej przystąpiło ponad 500 tys. uczniów z całego państwa.

Poniżej przedstawiamy tabele obrazujące wyniki z egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych szkołach oraz rezultaty gminnych placówek na tle powiatu, województwa i państwa. {Play}