Gmina Tarnów otrzymała dofinansowanie na utworzenie parkingu z punktem ładowania pojazdów elektrycznych w Jodłówce-Wałkach. Zadanie to zostanie zrealizowane w ramach programu „Poprawa dostępności parkingowej w województwie małopolskim”. Kwota dotacji wyniosła ponad 144 tys. zł.

Na realizację powyższego przedsięwzięcia zostanie zaadaptowany plac znajdujący się nieopodal Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz kościoła i cmentarza wojennego z I wojny światowej w Jodłówce-Wałkach. Obecnie teren ten nie jest zagospodarowany.

Budowa parkingu obejmie kilka etapów. Wśród nich należy wymienić choćby utwardzenie placu czy wykonanie odwodnienia. Nawierzchnia parkingu będzie w całości betonowa. Powstanie łącznie 10 stanowisk parkingowych. Co warte podkreślenia, zainstalowany zostanie 1 punkt ładowania samochodów elektrycznych. Urządzenie będzie generowało energię o mocy 22 kW.

- Cieszymy się z kolejnego dofinansowania na wykonanie istotnej inwestycji w gminie Tarnów. Parking ułatwi funkcjonowanie mieszkańcom oraz będzie wykorzystywany również przez społeczność szkolną. Montaż punktu ładowania samochodów elektrycznych to z kolei duże udogodnienie dla posiadaczy tego typu pojazdów – powiedział wójt Grzegorz Kozioł. {Play}