Orkiestra Parafialna przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej I otrzymała dofinansowanie o wartości 9 tys. zł na realizację warsztatów artystycznych „Głos trąbki wzywa!”. Dotacja została przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2022”.

Warsztaty, o których wyżej mowa, odbędą się 11 listopada 2022 roku w Parafialnym Domu Kultury w Woli Rzędzińskiej. Będą miały formę zajęć prowadzonych przez profesora Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie dr Tomasza Ślusarczyka. Celem tych lekcji jest doskonalenie umiejętności członków orkiestry.

Otrzymana dotacja zostanie również wykorzystana na zakup nowych instrumentów oraz akcesoriów muzycznych. - Dzięki nim dzieci i młodzież, na których nam bardzo zależy, będą mogły jeszcze skuteczniej podnosić swój poziom gry – powiedział prezes Orkiestry Parafialnej Krzysztof Płaneta.

Należy podkreślić, że orkiestra złożona z mieszkańców Woli Rzędzińskiej od wielu lat swoimi występami ubogaca uroczystości o charakterze sakralnym, które odbywają się przy miejscowej parafii. Muzycy dbają m. in. o oprawę muzyczną procesji Bożego Ciała, obchodów Uroczystości Wszystkich Świętych czy odpustu parafialnego. Grupa uczestniczy również w wydarzeniach lokalnych oraz patriotycznych. W latach 2016-2021 zajęcia z orkiestrą prowadził Krzysztof Roman. Obecnie naukę gry na instrumentach dętych koordynuje Stanisław Śledź.

Warto nadmienić, że artyści odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej. Wielkim osiągnięciem było choćby 2 miejsce kwintetu Orkiestry Parafialnej podczas World Open Online Music Competition, którego gospodarzem była Serbia. {Play}