Nie wszyscy wiedzą, że jedno z podstawowych źródeł dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego, jakimi są gminy, stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. PIT) mieszkających na ich terenie. Aż 39% odpisu z PIT-u jest przekazywane do budżetu gminy. Liczba ta bezpośrednio przekłada się na jej rozwój.

Ogromnym bogactwem gminy Tarnów są jej mieszkańcy. Mamy już prawie 26 tys. osób, a wciąż przybywają kolejne rodziny. Jako że gmina Tarnów jest najliczniejszą spośród wszystkich gmin w powiecie tarnowskim, to i przychody z tytułu odpisu z rozliczenia PIT są naprawdę spore.

Środki te są wykorzystywane na intensyfikację działań mających na celu zagwarantowanie mieszkańcom coraz to lepszych warunków życia. Mowa tu m. in. o powstawaniu nowych inwestycji, modernizacji dróg, zwiększaniu jakości kształcenia w jednostkach oświatowych, opiece społecznej czy poszerzaniu oferty kulturalnej, itp.

Ciągły wzrost liczby mieszkańców determinuje więc coraz szybszy rozwój gminy. Zachęcamy zatem osoby mieszkające już na obszarze gminy Tarnów do zameldowania się. Dokonać tego można w budynku Urzędu (pokój nr 9 na parterze). {Play}