Na terenie gminy Tarnów rozpoczynają się bardzo ważne badania naukowo-badawcze. Mowa o pracach geologiczno-poszukiwawczych prowadzonych metodą sejsmiczną. Ich wykonawcą na zlecenie Państwowego Gazownictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. będzie Grupa Sejsmiczna Geofizyka Toruń S.A.

Celem tych badań sejsmicznych jest rozpoznanie struktur geologicznych terenu związanych z występowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na obszarze gminy Tarnów. Ocenie będzie podlegało prawdopodobieństwo obecności tych surowców w głębokich warstwach geologicznych.

Prace będą prowadzone w kilku etapach. Od lipca do września br. mieszkańcy zostaną powiadomieni przez pracowników Geofizyki Toruń o opisanych wyżej badaniach. Od sierpnia rozpoczną się stosowne prace geodezyjne połączone z rozkładaniem czujników w terenie. Od września do grudnia z kolei potrwają właściwe działania polegające na zbieraniu danych dotyczących struktury geologicznej terenu na podstawie fal sejsmicznych generowanych przez samobieżne wibratory sejsmiczne. Ponadto do badań zostaną wykorzystane urządzenia zwane geofonami, które będą rejestrować natężenie tych fal.

Identyczne działania będą miały miejsce również na obszarze miasta Tarnów oraz miasta i gminy Wojnicz, a także gmin Pleśna, Skrzyszów i Wierzchosławice.

Należy podkreślić, że prace te są bezinwazyjne i stosowane powszechnie na całym świecie. Geofizyka Toruń S.A. realizuje je w oparciu o ustawę Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072).

W najbliższym okresie przedstawiciele firmy będą powiadamiali mieszkańców i sołtysów poszczególnych miejscowości o prowadzonych badaniach. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie grupy mieszczącej się przy ul. Fabrycznej 20 w Tarnowie lub poprzez kontakt telefoniczny (nr 603 107 307). {Play}

>>> MAPA DO POBRANIA <<<