To kolejne bardzo dobre informacje dotyczące gminy Tarnów. Nasza jednostka samorządu terytorialnego otrzymała dofinansowanie na wykonanie inwestycji w ramach III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dotyczy on rewitalizacji miejscowości popegeerowskich. W gminie Tarnów zaliczają się do nich Koszyce Małe, Radlna oraz Tarnowiec.

Gminie Tarnów przyznano dotację w całości wnioskowanej kwoty pieniężnej na realizację dwóch grup zadań. Pierwsza to modernizacja infrastruktury sportowej, rewitalizacja zdegradowanego obszaru przemysłowego i montaż odnawialnych źródeł energii, a drugą jest budowa i modyfikacja infrastruktury drogowej w miejscowościach popegeerowskich. Na wymienione wyżej inwestycje kwota dofinansowania wyniosła łącznie 2,5 mln zł. Warto dodać, że wkład własny stanowi jedynie 2%.

W najbliższych miesiącach rozpoczną się zatem intensywne działania związane z ogłoszeniem przetargów na wykorzystanie tych środków finansowych. Poniżej znajduje się lista planowanych inwestycji.

Koszyce Małe

•    Budowa oświetlenia przy ulicy Pracy.
•    Budowa chodnika przy drodze powiatowej na granicy z Rzuchową.
•    Przebudowa ulic Radosnej i Spacerowej.
•    Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach szkoły podstawowej, sali gimnastycznej i szatni sportowej.
•    Odnowienie ogrodzenia, rozbudowa trybun oraz modernizacja oświetlenia boiska klubu LKS Victoria.

Radlna

•    Remont i modernizacja drogi gminnej, tzw. Gawełczykówki.
•    Budowa trybun na boisku sportowym KS Radlna.
•    Modernizacja oświetlenia obiektu.

Tarnowiec

•    Remont i modernizacja ulic Zgody oraz Pogodnej.
•    Montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Niepublicznego Przedszkola.
•    Zabezpieczenie i zagospodarowanie skarpy w centrum wsi przy terenie rekreacyjno-kulturalnym.

- To już kolejne dofinansowanie dla naszej gminy – powiedział wójt Grzegorz Kozioł. - Cieszę się z tego powodu, gdyż otrzymane środki finansowe pozwolą na realizację wielu ważnych zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej, kulturalnej czy sportowej w 3 popegeerowskich gminnych miejscowościach. Dotacja jest w dużej mierze zasługą pani poseł na sejm RP Anny Pieczarki, która wspiera nasze inicjatywy. Serdecznie za to dziękuję – dodał. {Play}