Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz wyrażenia swoich opinii i uwag dotyczących treści projektu „Strategia Rozwoju Gminy Tarnów na lata 2022-2030”.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 20.07.2022 roku do 30.08.2022 roku.

Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie odnośnie do całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić do ww. strategii ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, ponieważ każda opinia i sugestia jest dla nas ważna.
Dziękujemy!

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
https://bip.malopolska.pl/ugt,m,409979,strategia-rozwoju-gminy-tarnow-na-lata-2022-2030.html