W niedzielę, 24 lipca, w podtarnowskiej Białej  odbyły się uroczystości upamiętniające harcerzy z mościckiego hufca „Szarych Szeregów”, którzy 78 lat temu stoczyli nierówną walkę z Niemcami, a trzech z nich poniosło śmierć. W czasie spotkania historyk i znana działaczka harcerska Maria Żychowska pokazała publicznie odszukane w archiwach rodzinnych fotografie poległych w tym miejscu harcerzy. Fotografie w przyszłości zostaną zamocowane na pomniku.

W wydarzeniu w Białej wzięli udział poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, przedstawiciele organizacji kombatanckich i niepodległościowych, mieszkańcy miejscowości z sołtysem Stefanem Kolakiem i Koło Gospodyń Wiejskich z Białej. Samorząd Gminy Tarnów reprezentowali wójt Grzegorz Kozioł, zastępca wójta Sławomir Wojtasik i przewodnicząca rady gminy Wiesława Mitera.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. odprawioną w kaplicy w Białej. Po Mszy nastąpił uroczysty przemarsz uczestników pod pomnik upamiętniający wydarzenia sprzed 78 lat, gdzie miały miejsce oficjalne wystąpienia, złożenie kwiatów i krótki występ orkiestry OSP z Woli Rzędzińskiej. Wartę honorową w przedwojennych mundurach przy pomniku wystawili członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Zefir”.

Upamiętniane corocznie wydarzenia rozegrały się 29 lipca 1944 roku i miały bezpośredni związek z jedną z ważniejszych operacji Armii Krajowej, noszącej kryptonim Most. III. Kilka dni wcześniej, na naprędce przygotowanym polowym lotnisku niedaleko miejscowości Wał – Ruda wylądował angielski samolot, który przywiózł miedzy innymi radiostację, broń oraz dokumenty. Tym samolotem przyleciał także legendarny „Kurier z Warszawy” - Jan Nowak Jeziorański.  Jednak o wiele ważniejsza była przesyłka, która została zabrana w drogę powrotną do bazy we Włoszech. Był to zdobyty przez wywiad Armii Krajowej w rejonie Sarnak i zbadany przez polskich inżynierów niewybuch najtajniejszej niemieckiej broni – rakiety balistycznej V2, za pomocą, których ostrzeliwano miedzy innymi Londyn, Antwerpię i Paryż. Do zabezpieczenia i obrony przywiezionego przez samolot ładunku została wyznaczona najlepsza drużyna „Szarych Szeregów” z Mościc pod dowództwem plutonowego podchorążego Stefana Kasprzyka ps. „Dzik”. Maszerującym po ładunek harcerzom, chwilowo kwaterującym w Białej, w międzyczasie wyznaczono inne zadanie - obronę konspiracyjnego zebrania - zagrożonego przez zbliżający się niemiecki oddział. Harcerze, pomimo że działali w nierozpoznanym terenie, wykonali rozkaz, ale pozostawili na placu boju trzech poległych kolegów. Pierwszy trafiony został Władysław Sokół „Partenau”, jako drugi zginął Mieczysław Tenerowicz „Orzeł”, a dowódca drużyny Stefan Kasprzyk „Dzik”- ciężko ranny – został przewieziony na cmentarz w Klikowej i tam dobity.

W Białej, miejscu, gdzie zginęli harcerze, 26 września 1982 r. został odsłonięty pomnik projektu rzeźbiarza Marka Benewiata. Pomnik znajduje się pod opieką samorządu gminy Tarnów. Na pomniku widnieje napis: Miejsce uświęcone krwią żołnierzy Szarych Szeregów Hufca Mościce poległych w walce dnia 29 VII 1944 Stefana Kasprzyka „Dzika” lat-24 Władysława Sokoła „Partenau” lat-21 Mieczysława Tenerowicza „Orła” lat-19. {Play}